આકસ્મિક પાક આયોજન ૨૦૨૦ઓર્ગેનીક કોર્નર
ખાતા વિષે

ઉદ્દેશો

 • કૃષિ ઉત્પાદન માટે ૪%ના રાષ્ટ્રીય લક્ષ્યાંક સામે ૬%નો વૃદ્ધિ દર પ્રાપ્ત કરવો (પાયાનું વર્ષ ૧૯૯૩-૦૪).
 • ઉત્પાદક-સામગ્રી, સૂક્ષ્મ-સિંચાઇ પદ્ધતિ અને આઈપીએમ પ્રૌદ્યોગિકીનો સમતોલ ઉપયોગ જેવી વૈજ્ઞાનિક કૃષિ-પદ્ધતિઓ અંગે સલાહ આપીને ઉત્પાદન ખર્ચ ખૂબ ઘટાડવા ખેડૂતોને શિક્ષણ આપવું.
 • ખેડૂતોને ૧.૮ લાખ ભૂમિ આરોગ્ય કાર્ડ આપવા.
 • કૃષિમાં માહિતી પ્રૌદ્યોગિકીનો ઉપયોગ કરવો.
 • ભારત નું નેશનલ પોર્ટલ
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
 • સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ
 • કૃષિ અને સહકાર વિભાગ
 • ભારતીય કૃષિ સંશોધન સમિતિ
 • ભારતીય હવામાન વિભાગ
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
 • DigiLocker
Go to Navigation